spacer ZTKS spacer
spacer Izberite jezik/Choose your language spacer spacer
spacer slovenski english deutsch italiano français hrvatski spacer
spacer
spacer
spacer
spacer spacer spacer spacer
 
Domača stran
spacer
spacer
Predstavitev združenja
spacer
O nas
spacer
Katalogi
spacer
Press
spacer
Popotniške informacije
spacer
Varovanje okolja in narave
spacer
spacer
Drugi gostinski ponudniki na kmetiji
spacer
spacer
spacer
Hitro iskanje po nazivu kmetije

 

Kupujmo domace

Read reviews on TripAdvisor

 

 

 


Spletni portal je financiran
s strani Ministrstva za gospodarstvo
 

Predstavitev združenja

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997 (4. 11.). Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje že 400 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okrog 2.600 ležišč in 11.800 sedežev.

Po podatkih (marec 2017) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v Sloveniji so kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji v Sloveniji sledeče :

446 izletniških kmetij,

81 vinotočev,
26 osmic,
395 turističnih kmetij z nastanitvijo.

Vse te kmetije imajo skupaj 33.937 sedežev in 4.751 ležišč.

Od ustanovitve leta 1997 dalje skrbi združenje za:

 1. skupen nastop turističnih kmetij na trgu,
 2. za razvoj ponudbe,
 3. informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah,
 4. zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju,...

Združenje svojim članom nudi:

 • brezplačno svetovanje o aktualnih zadevah,
 • mesečno informiranje članov o aktualnem dogajanju,
 • brezplačno predstavitev na sejmih v okviru združenja,
 • cenejše objave v promocijskih materialih združenja,
 • cenejšo objavo na internetu,
 • ugodnejša ali brezplačna usposabljanja (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, komuniciranje z gosti....ipd.).

Dejavnosti promocijskega spleta so v preteklih desetih letih pomembno vplivale na:

 1. večjo prepoznavnost ponudbe turističnih kmetij,
 2. boljše zavedanje potrošnikov,
 3. boljše poznavanje in večjo naklonjenost ponudbi slovenskih turističnih kmetij
 4. ter tako zagotovile vsaj 30% večjo zasedenost zmogljivosti v primerjavi z letom 1997.

Združenje turističnih kmetij Slovenije že od samega začetka tesno sodeluje s:
- Slovensko turistično organizacijo,
- Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvom za gospodarstvo,
- Kmetijsko gozdarskimi zavodi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter
- z različnimi izobraževalnimi ustanovami.

Z razvojem turističnih produktov podeželja, z dobro načrtovanim marketinškim komuniciranjem na domačem in tujih trgih, pri katerem bo ZTKS sodelovalo s Slovensko turistično organizacijo ter drugimi strateškimi partnerji ter z dvigom kakovosti turističnih storitev,

želimo v prihodnjih petih letih povečati zasedenost zmogljivosti na 90 dni in s tem prispevati k:
- višjim prihodkom kmetij iz turistične dejavnosti,
- k novim delovnim mestom na kmetijah ter
- nenazadnje k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine našega podeželja.


Organi združenja

Organi združenja po statutu so:

 1. skupščina, ki je najvišji organ združenja in voli druge organe; sestavljajo jo vsi člani;
 2. upravni odbor, sestavljen je iz 15 članov in predsednika;
 3. nadzorni odbor sestavljajo 3 člani;
 4. razsodišče s 3 člani.

Spletne (internetne) povezave

Od leta 1999 so vse turistične kmetije, ki so predstavljene:

 • v katalogih Združenja turističnih kmetij Slovenije in Slovenske turistične organizacije - z opisom ponudbe, z zemljevidi in opisom dostopa na kmetijo,
 • predstavljene tudi na uradnem slovenskem turističnem portalu:
  www.slovenia.info/touristfarms
 • od oktobra 2012 so kmetije predsatvljene tudi na socialnem omrežju www.Facebook.com (Tourist farms of Slovenia)
 • Instagram #farmstaySlovenia

Mednarodni projekt Interreg III, ki je bil izveden v sodelovanju z deželnim združenjem Urlaub am Bauernhof na Avstrijskem Koroškem, Uživajmo brez meja je predstavljen na internetni strani: www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja.

Druge spletne povezave: Združenje turističnih kmetij Slovenije je član Eurogitesa: Evropskega združenja za ruralni turizem in je predtsavljeno tudi na int. Strani: www.eurogites.org


Mednarodno sodelovanje

Pri projektu Počitnice brez meja na kmetijah Združenje turističnih kmetij Slovenije in Kmetijsko gozdarski zavod Celje že od leta 1997 sodelujeta:
- z deželnim združenjem Urlaub am Bauernhof na Avstrijskem Koroškem in
- italijanskima partnerjema ERSA Gorizia - Ente regionale per la promotione e lo sviluppo dell agricultura Friuli-Venetia Giulia ter Associazione Agriturismo Friuli Venezia Giulia - Agenzia Regionale,

Projekt se v Italiji in Avstriji izvaja v okviru programa Interreg IIIA.
Finančno podporo s strani Slovenije je projektu zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Od leta 2004 je Združenje turističnih kmetij Slovenije tudi član evropskega združenja za turizem na podeželju Eurogites.

 

© 2018 Združenje turističnih kmetij Slovenije, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

slovenija.info Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eurogites Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenje